Board

새소식.공지사항


Total 237
Number Title Author Date Votes Views
147
[임상시험세미나2] (9/8, 목) 수업 공지
cpsn | 2011.09.06 | Votes 0 | Views 15
cpsn 2011.09.06 0 15
146
[특수환자집단의 적정약물요법] (9/9, 금) 수업 공지
cpsn | 2011.09.05 | Votes 0 | Views 15
cpsn 2011.09.05 0 15
145
[개강공고] 2011년 2학기 임상시험세미나2
cpsn | 2011.08.29 | Votes 0 | Views 19
cpsn 2011.08.29 0 19
144
[개강공고] 2011년 2학기 특수환자집단의 적정약물요법
cpsn | 2011.08.29 | Votes 0 | Views 17
cpsn 2011.08.29 0 17
143
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/28, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.21 | Votes 0 | Views 20
cpsn 2011.06.21 0 20
142
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/21, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.15 | Votes 0 | Views 15
cpsn 2011.06.15 0 15
141
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/7, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.03 | Votes 0 | Views 18
cpsn 2011.06.03 0 18
140
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/31, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.25 | Votes 0 | Views 16
cpsn 2011.05.25 0 16
139
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/24, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.19 | Votes 0 | Views 17
cpsn 2011.05.19 0 17
138
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/17, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.16 | Votes 0 | Views 15
cpsn 2011.05.16 0 15