Board

새소식.공지사항


Total 237
Number Title Author Date Votes Views
147
[임상시험세미나2] (9/8, 목) 수업 공지
cpsn | 2011.09.06 | Votes 0 | Views 54
cpsn 2011.09.06 0 54
146
[특수환자집단의 적정약물요법] (9/9, 금) 수업 공지
cpsn | 2011.09.05 | Votes 0 | Views 50
cpsn 2011.09.05 0 50
145
[개강공고] 2011년 2학기 임상시험세미나2
cpsn | 2011.08.29 | Votes 0 | Views 51
cpsn 2011.08.29 0 51
144
[개강공고] 2011년 2학기 특수환자집단의 적정약물요법
cpsn | 2011.08.29 | Votes 0 | Views 49
cpsn 2011.08.29 0 49
143
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/28, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.21 | Votes 0 | Views 55
cpsn 2011.06.21 0 55
142
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/21, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.15 | Votes 0 | Views 51
cpsn 2011.06.15 0 51
141
[임상시험세미나1 & 제약의학] (6/7, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.06.03 | Votes 0 | Views 53
cpsn 2011.06.03 0 53
140
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/31, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.25 | Votes 0 | Views 53
cpsn 2011.05.25 0 53
139
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/24, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.19 | Votes 0 | Views 51
cpsn 2011.05.19 0 51
138
[임상시험세미나1 & 제약의학] (5/17, 화) 강의 공지
cpsn | 2011.05.16 | Votes 0 | Views 50
cpsn 2011.05.16 0 50