Board

새소식.공지사항


Total 237
Number Title Author Date Votes Views
227
[신약평가, 허가 및 관리제도] (9/3, 목) 개강 공지
cpsn | 2015.08.26 | Votes 0 | Views 68
cpsn 2015.08.26 0 68
226
[약물이상반응과과민반응 및 임상약리학] (9/4, 금) 개강 공지
cpsn | 2015.08.25 | Votes 0 | Views 68
cpsn 2015.08.25 0 68
225
[임상약력학 및 임상평가법 ] (3/10, 화) 개강 공지
cpsn | 2015.02.25 | Votes 0 | Views 67
cpsn 2015.02.25 0 67
224
[임상약물유전학/약상호작용] (3/13, 금) 개강 공지
cpsn | 2015.02.25 | Votes 0 | Views 60
cpsn 2015.02.25 0 60
223
[임상시험세미나2] (9/4, 목) 개강 공지
cpsn | 2014.08.26 | Votes 0 | Views 63
cpsn 2014.08.26 0 63
222
[임상시험세미나1] (3/4, 화) 개강 공지
cpsn | 2014.02.24 | Votes 0 | Views 61
cpsn 2014.02.24 0 61
221
[약물이상반응과 과민반응] (9/6,금) 개강 공지
cpsn | 2013.08.22 | Votes 0 | Views 62
cpsn 2013.08.22 0 62
220
[약동학/약력학 모델링 특론](9/5,목) 강의 공지
cpsn | 2013.08.21 | Votes 0 | Views 58
cpsn 2013.08.21 0 58
219
[약물요법특론/약물역학의 이론과 적용](6/11,화) 강의 공지
cpsn | 2013.06.07 | Votes 0 | Views 54
cpsn 2013.06.07 0 54
218
[약물요법특론/약물역학의 이론과 적용](6/4,화) 강의 공지
cpsn | 2013.05.31 | Votes 0 | Views 57
cpsn 2013.05.31 0 57