Board

새소식.공지사항


Total 237
Number Title Author Date Votes Views
207
[약물요법특론/약물역학의 이론과 적용](3/19,화) 강의 공지
cpsn | 2013.03.15 | Votes 0 | Views 58
cpsn 2013.03.15 0 58
206
[약물요법특론/약물역학의 이론과 적용](3/12,화) 강의 공지
cpsn | 2013.03.11 | Votes 0 | Views 57
cpsn 2013.03.11 0 57
205
[임상약물상호작용](3/5) 오리엔테이션 공지
cpsn | 2013.03.01 | Votes 0 | Views 60
cpsn 2013.03.01 0 60
204
[약물요법특론] (3/5) 오리엔테이션 공지
cpsn | 2013.03.01 | Votes 0 | Views 59
cpsn 2013.03.01 0 59
203
[신약평가, 허가 및 관리제도] (11/22, 목) 강의 공지
cpsn | 2012.11.16 | Votes 0 | Views 54
cpsn 2012.11.16 0 54
202
[신약평가, 허가 및 관리제도] (11/8, 목) 강의 공지
cpsn | 2012.11.02 | Votes 0 | Views 58
cpsn 2012.11.02 0 58
201
[신약평가, 허가 및 관리제도] (11/1, 목) 강의 공지
cpsn | 2012.10.29 | Votes 0 | Views 60
cpsn 2012.10.29 0 60
200
(10/26, 금) 임상약물유전학 강의 공지
cpsn | 2012.10.23 | Votes 0 | Views 59
cpsn 2012.10.23 0 59
199
(10/19, 금) 임상약물유전학 강의 공지
cpsn | 2012.10.23 | Votes 0 | Views 58
cpsn 2012.10.23 0 58
198
(10/12, 금) 임상약물유전학 강의 공지
cpsn | 2012.10.23 | Votes 0 | Views 58
cpsn 2012.10.23 0 58